Vanliga frågor

Kan jag få ekonomiska bidrag till mitt företag/projekt av Kulturarvsinkubatorn?

Kulturarvsinkubatorn stöder företag genom bland annat rådgivning, idéutveckling och prototyptillverkning i syfte att främja kulturarvet digitalt. Dock inte ekonomiskt.

Kan Kulturarvsinkubatorn hjälpa till att marknadsföra mitt företag?

Grundläggande marknadsföringskunskap kan komma att ingå som en del i Kulturarvsinkubatorns stödprogram till företag. På så sätt får du och ditt företag förutsättningar att marknadsföra er själva.

Kostar det något att delta i innovationsverkstäder och stödprogram?

Det kostar inget att delta i Kulturarvsinkubatorns Innovationsverkstäder och stödprogram till företag, utom din tid och ditt engagemang. Kostnader för mat, resor och boende får dock den deltagande i regel stå för själv.

Kan vårt museum beställa en digital lösning direkt av Kulturarvsinkubatorn?

Nej. Däremot har Kulturarvsinkubatorn många kontakter med företag, entreprenörer, museer och andra aktörer som kan vara relevanta för samarbete kring digitala lösningar. Innovation camps är bra tillfällen att träffa andra som arbetar med relaterade frågor, både från entreprenörs- och beställarsidan. Kanske finns den digitala lösningen där.