Innovation Camps

Nätverksträff immersiva medier 6-7 oktober, 2020

Nätverket för immersiva medier finns för dig som är intresserad av hur begreppet immersivitet och immersiv teknik och medier (som exempelvis Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality), kan användas för att förstärka och förmedla kulturarvet. Tema för denna 5:e nätverksträff är stadsplanering och kulturmiljö. Samla dina kollegor för att ta del av diskussioner och presentationer kring de immersiva mediernas möjligheter att bidra till stadsutveckling, museernas interaktion med sin publik och visualiseringar av kulturarvets olika uttryck.

Läs mer

Hack for Heritage 2020 – online edition

Under helgen den 25-27 september 2020 samlades ett 20-tal personer från hela landet och skapade nya kreativa och spännande idéer och koncept utifrån årets teman: Tillgänglighet, hållbarhet och framtidstrender. Årets hack gjordes helt digitalt och huvudsändningarna hölls i Riksantikvarieämbetets studio i Visby. 

Läs mer

Museum + Näringsliv = sant?

Hur kan museer och företag hitta hållbara former för samarbeten i framtiden?

Kulturarvsinkubatorn höll i programpunkten ”Näringsliv + museer = sant?” den 8 september 2020, på det digitala museimötet.
I panelsamtalet online träffade vi entreprenörer som hittat former för samarbeten med museer och fick ta del av deras erfarenheter. Tillsammans med representanter från museer diskuterade vi vilka incitament det finns för samarbete idag, och hur näringsliv och museer kan hitta hållbara former för samarbeten i framtiden. Museets roll som leverantör av data, eller kund, och i vissa fall – både och. Hur funkar det egentligen när rollerna blandas ihop? Vi fick även ta del av den senaste forskningen kring samverkan mellan museer och näringsliv från Kulturarvsinkubatorns följeforskare.

Photo by Lucrezia Carnelos on Unsplash

Nätverksträff för immersiva medier

20-21 april 2020  hölls vårens träff i nätverket för immersiva medier, i onlineversion.

Behovet av att dela med sig av erfarenheter av immersiva upplevelser för museer och kulturarv ökar. Programmet var uppdelat i tre pass över en och en halvdag och omfattade bland annat omvärldsbevakning inom området, rapport av forskningsresultat kring hybrida museiupplevelser, 3D tillämpningar på Statens Historiska Museer, spännande VR-projekt och digitalt berättande i Norge.

Läs mer här om nätverksträffen.

Hack for Heritage 2019

Illustration: Helena Duveborg CC BY

Årets mesta kulturarvshack är över för den här gången. Under helgen den 4-6 oktober 2019 samlades ett 50-tal personer från hela landet och skapade nya kreativa idéer utifrån Design Thinking, kulturarv och digitala lösningar. Museimänniskor, systemutvecklare, studenter, kommunikatörer och många andra kompetenser samlades för att innovera kring tre teman; 1. Skola, lärande och pedagogik, 2. Besöksmål, turism och upplevelser, 3. Hälsa, välbefinnande och kulturarv.

Tillsammans med personal från Riksantikvarieämbetet och andra myndigheter och institutioner skapades nya spännande digitala idéer och koncept utifrån kulturarvsdata. Några testade också att skapa fysiska prototyper i Riksantikvarieämbetets utställningsverkstad.

Läs mer och titta på teamens idé-presentationer på raa.se/hackforheritage


Stillbild från Gamla Uppsala VR. Foto: Disir Productions ( CC BY)

Gamla Uppsala Museum – workshop i 3D-digitalisering

Den 26-28 mars 2019 hölls en tvådagars workshop om 3D-digitalisering vid Gamla Uppsala museum. Under två dagar i kulturhistorisk miljö gick deltagarna igenom alla stegen – från idé till upplevelse. Både teoretiskt och praktiskt, och från det lilla föremålet till det stora landskapet.

Workshopen gav också inblick i den senaste utvecklingen inom 3D-relaterad teknologi samt tips på hur man kan resonera kring att anlita experter inom området, om man inte kan eller har möjlighet att göra allt arbete själv.

Workshopen samlade ett 20-tal personer från teknikföretag, frilansare och museer.3D-printade varianter av Glimmingehus. Foto: Maria Svensk CCBY

Glimmingehus i 3D

Glimmingehus i sydöstra Skåne är Nordens bäst bevarade medeltida borg. Själva byggandet påbörjades redan 1499. I dag är Glimmingehus ett levande fornminne och ett spännande utflyktsmål.

Rummen i borgen digitaliserades med hjälp av 3D-kameror under våren 2018 via fotogrammetri.

Den 31 januari 2019 genomfördes en workshop tillsammans med Riksantikvarieämbetet i Visby. Målet med dagen var att ta fram konkreta förslag till hur 3D-modellerna kan användas för att utveckla besöksmålet Glimmingehus.

Under dagen deltog ett 15-tal personer från Glimmingehus, Riksantikvarieämbetet, Spel- och mediaföretag.


 

Inovation camp 5 november

Innovation Camp i Norrköping den 5:e november

Hur kan digital teknik användas för att låta oss upptäcka, uppleva och lära av vårt gemensamma kulturarv? Innovation camp är en dag för dig som vill utforska hur vi kan använda kulturarvsdata på nya sätt.

Eventet riktar sig till teknikleverantörer, spelutvecklare, innovatörer, entreprenörer och studenter från Linköpings universitet. Vi samlas från vitt skilda kompetensområden och du anmäler dig som enskild eller med en grupp på max fem medlemmar. På plats skapar vi enkla koncept som utmanar och breddar synen på hur digital teknik kan användas för att berätta, dela och uppleva kulturarvet på nya sätt.

Innovation Camp arrangeras av RÖDIKK (Region Östergötlands digitala kulturkluster) tillsammans med Riksantikvarieämbetets kulturarvsinkubator.
Mer om Rödikk och Innovation Camp

 

Hack-for-Heritage_header_raa.se_-1024x341
Illustration: Helena Duveborg CCBY

Under helgen 5-7 oktober träffades över 40 personer tillsammans med institutioner och personal från Riksantikvarieämbetet för att innovera på kulturarvsdata och för att testa att skapa prototyper i Riksantikvarieämbetets utställningsverkstad. Ett antal spännande idéer och koncept togs fram. Du hittar dem via knappen här nedan.

Vi kommer att under oktober månad publicera filmer och mer info om resultaten från hacket. Vill du redan nu se presentationerna av alla idéer kan du lika på  Kulturarvsinkubatorns Facebooksida.

En kort film med några av de kreativa deltagarna hittar du här.

Korta beskrivningar av teamens koncept finns även nedan. 
Deltagarnas presentationer

Grupp 10

Detta team jobbade med Visby 1361 – ett pedagogiskt verktyg i form av en 3D-portal för att förmedla historiska händelser. Teamet ville fokusera på att förmedla via syn och hörsel och att skapa en kul upplevelse för den som använder verktyget.

Fyndig

Låt slumpen och din fantasi skapa nya berättelser. Detta teamet skapade en prototyp av ett brädspel som bygger på att utifrån spelkort med bland annat olika kulturarvsobjekt ska du skapa en berättelse som ger dig poäng. Tanken är att verkliga karaktärer, objekt och platser ger verkligt roliga berättelser.

Grupp3D

Idén som denna grupp jobbade med var att skapa en bättre struktur för 3D-data, eftersom dessa data idag ligger lite var som helst och lite hur som helst. Teamet hade även jobbat med ett verktyg för att användare lättare ska kunna använda dessa data och man hann även med att skriva ut en 3D-modell av en stensättning i utställningsverkstaden.

Grupp 9

Teamet skapade inte mindre än fyra olika produkter och idéer under helgen: GlasklArt, Berättelsebot, Historiepunkter och Saknet. För att göra ett nedslag i en av idéerna så byggde GlasklArt på att kunna erbjuda högkvalitativa utskrifter av återvunnen konst på återvunnet glas. Alla idéer kan man läsa mer om på Github.

Ringla

Ringla är en idé som utgår från ljud och platser som intimt förknippas med ljud. Teamet hade tagit fram en prototyp av en telefon modell äldre där man kunde ”ringa upp” dåtiden och få tillgång till olika ljudinspelningar. Man kunde till och med ringa upp framtiden för att själv spela in ett meddelande till kommande generationer.

Under jorden

Genom mystiska illustrationer och en genomarbetad historia tog teamet oss med in i en dataspelsvärld där huvudpersonens mormor, arkeologen, har försvunnit och din uppgift är att ta reda på vad som hänt. Tanken är att genom ett gotiskt skräckspel i VR-miljö lära nya målgrupper om vad som finns i databaserna med kulturarvsdata.

Infotainment

Teamet tog fram en retroinspirerad väckarklocka som hjälper dig att vakna på ett bra och trevligt sätt och samtidigt lära sig något nytt om vad som hänt just denna dag i historien. Klockan är kopplad till en app där man kan göra egna inställningar och få data anpassat till sina egna intressen.

#historytoday

Hur skulle det se ut om Marie Antoinette hade ett konto på Instagram? Eller skulle Dackeupproret ha planerats på Flashback om möjligheten hade funnits? Detta team tog fram ett pedagogiskt koncept där unga idag skulle kunna använda och skapa konton på sociala medier för historiskt intressanta personer och händelser.

Gr2

Teamet jobbade med att ta fram en app, Historiesamlaren, där man som användare på ett enkelt sätt får information om vilka spår från vår historia som finns i närheten. Genom bild, ljud och faktatexter skapas ett intresse för omgivningen för den som har fem minuter över.

Nordiska museet

Utifrån ett utställningskoncept jobbade teamet med att ta fram en prototyp, både digital och analog, kring hur vardagslivet ser ut i Arktis. Idén ville påverka museibesökarnas miljömedvetenhet samtidigt som den skulle skapa en förståelse för vardagslivet i Arktis genom att bygga in livesändningar från webbkameror i utställningsmiljön.