Mission

CC BY Staffan Cederborg/RAÄ

Mission och vision

Riksantikvarieämbetets Kulturarvsinkubator, Kai, är en grogrund och utvecklingsarena för företag med fokus på att främja innovation och teknisk utveckling, ökat entreprenörskap och företagande inom kulturarvsområdet. Framför allt med ett digitalt fokus.

Kai riktar sig framför allt till dig som är entreprenör eller har ett nystartat företag. Men också till dig inom kulturavsområdet som tror att det finns digital utvecklingspotential inom det område du arbetar med.

Kulturarvsinkubatorns verksamhet är nationell, men verksamheten utgår från Riksantikvarieämbetet på Gotland.  

Kulturarvsinkubator – för vem?

Kulturarvsinkubatorns program erbjuder stöd till företag vars idéer och koncept, vara eller tjänst, innebär en lösning på kända problem och/eller en ökad användning, spridning och tillgängliggörande av kulturarv. En så kallad Problem To Solution Fit inom kulturarvsarbetet. Programmet kan tillhandahålla stöd för att utveckla en vara eller tjänst så att den blir affärsmässigt hållbar; Product to Market Fit.

Företagen kan vara helt nystartade och drivas av, en eller gärna ett team av, personer med affärsidéer som utgår från och värnar om kulturarvet och som helt eller delvis saknar tidigare erfarenhet av kulturarvsarbete, företagande och entreprenörskap. 

Kulturarvsinkubatorn riktar sig också till arkiv, bibliotek, museer och kulturmiljöområdet. Liksom till forskare och studenter inom till exempel IT-utveckling, digital kommunikation, digitalisering och speldesign. Det vill säga personer som har ett stort intresse av att gemensamt finna lösningar på olika behov och ser möjligheter.

Kulturarvsinkubatorns kontaktnät kan hjälpa till att hitta samarbeten mellan arkiv, bibliotek, museer och kulturmiljöområdet och företagen.

Kulturarvet – en affärsmöjlighet!

Just Gotland har en unik position med sin kombination av både stor specialisering inom kulturarvsområdet och goda förutsättningar för företagande inom området. Här finns ett brett utbud av forskning, utbildning och statliga aktörer med kulturarvet som utgångspunkt. 

Men kulturarvet är också en, hittills, ganska outnyttjad möjlighet och resurs inom andra relaterade branscher. Det kan ge mervärde inom en stor mängd produkter, tjänster och upplevelser. Kulturarvet är en stark drivkraft för tillväxt och utveckling i Sverige såväl som internationellt. 

 


Hur vill du använda kulturarvet i ditt företag?