Kulturarvsinkubatorns verksamhet

rawpixel-600782-unsplash (1)

Kulturarvsinkubatorns program till företag och entreprenörer

Vilket stöd behöver du för att utveckla ditt företag eller din idé vidare? Kulturarvsinkubatorns verksamhet innefattar ett program till entreprenörer eller företag. Det riktar sig till dig som har ett företag vars tekniska/digitala idéer och koncept, varor eller tjänster, innebär en lösning på kända problem, eller en ökad användning, spridning och tillgängliggörande av kulturarv. Vad programmet innehåller kan komma att påverkas av vilka som söker och vilka behov de sökande har.

Kulturarvsinkubatorn kan erbjuda stöd i flera viktiga steg på vägen till att realisera idéer. Det kan till exempel röra sig om nätverk och kontakter inom kulturarvsområdet. Där kan Kulturarvsinkubatorn hjälpa till att sänka trösklarna för att skapa relationer, struktur och kunskapsstöd i olika former. Men också vägledning och tillgång till verkstäder, teknik och handledning till den öppna kulturarvsdata som finns att tillgå.


Läs mer om programmet och hur du gör en ansökan


Vanliga frågor

Praktiskt stöd

Praktiskt stöd som till exempel: tillgång till ett antal timmar i vår Utställningsverkstaden under handledning av erfarna tekniker, kontorsmiljö, tillgång till arbetsplats, nätverk, skrivare, kaffe med mera.

Kulturarvsspecifikt stöd

Kulturarvsspecifikt stöd såsom föredrag och personlig rådgivning inom kulturarvsområdet. Knutna till Kulturarvsinkubatorn finns experter och konsulter inom många fält. Till exempel inom kulturarv.

Nätverk och testmiljö

I Kulturarvsinkubatorns stödprogram finns det möjlighet att testa sina digitala lösningar och idéer i särskilda IT-testmiljöer.

Försäljning och marknad

Kulturarvsinkubatorn erbjuder stöd inom områdena försäljning och marknad, både i grupp och som personlig rådgivning från någon av våra konsulter på området.

Konsultstöd och coachning

Du får personlig affärsrådgivning från konsulter knutna till Kulturarvsinkubatorn, för att skräddarsy stödet utifrån din specifika verksamhet.

 

Kulturarvsinkubatorn arrangerar också årligen ett antal Innovation Camps.