Kulturarvsinkubatorn medverkar på Digikult 13-15 april 2021

Flera företag i Kulturarvsinkubatorn kommer att synas med korta filmklipp på en digital inspirationsyta på www.digikult.se och lyftas fram under konferensen.

Digikult är en nordisk mötesplats för digitalt kulturarv i praktiken med fokus på tillgänglighet, delaktighet och utveckling.

I år är det en helt digital konferens, direkt från Kronhuset i Göteborg.

Årets teman är medie- och informationskunnighet, deltagande och medskapande samt hur man kan arbeta för att genomföra en massdigitalisering av kulturarvet.

Arrangörer: Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stads kulturförvaltning, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Riksarkivet/Landsarkivet samt Riksantikvarieämbetet.

Evenemanget sker i Zoom. 
Kostnad: 500 kr exkl. moms

Digikult – Digitalt kulturarv i praktiken.