KAI – Entreprenörer

Nedan presenteras några av de bolag som har deltagit i Kulturarvsinkubatorns program.

Beyond the Map

Beyond the Map is a project focused on improving the accessibility and expanding the functionality of historical cartography resources, making the maps easier to find and more intuitive to use, both for the general public as well as for scholars and researchers. 

Building on a base of linked data, the tools are meant to be flexible enough to support crowdsource efforts and also power customized exhibitions for museums, libraries, and archives, displaying complex information in user-friendly and interactive formats. By allowing users to populate digitized maps with additional data such as text and images, the historical maps become a platform to navigate history and present data in a new way. The project shares many of the values of IIIF, and is also a partner of the Pelagios network.  

Virginia Boyero has a background in History and Archaeology, as well as extensive professional experience in the field of video game production. Her aim is to combine the best of both worlds and bring historical maps to the 21st century.

Pedagogbyrån Branting & Nyblom

Vill du att fler lärare och elever ska ta del av museets utställningar? Vill du sprida kännedom om museet i hela landet?

Pedagogbyrån förpackar ert material så att det blir en utgångspunkt för elevernas lärande i klassrummet.

Vi är lärare med stor erfarenhet av att utforma undervisning utifrån samlingar i museer och arkiv. Vi vet hur skolan jobbar och vad lärare behöver för att öka elevernas måluppfyllelse.

  • Du kan museets samlingar och vad de berättar
  • Vi förpackar utställningens innehåll utifrån lärarens behov
  • Med ett bra distansupplägg besöker skolor i hela landet ditt museum

Läs mer

Art/sensation

Art/Sensation är en organisation som lyfter fram känslor inom konst. Initiativet syftar till att utforska skärningspunkten mellan konst, känslor och plats. Art/Sensation tar formen av en kritisk kuratoriell situation samt ger plats för texter och samtal om känslor i och omkring konst. Art/Sensations arkiv blir en kunskapskälla för institutioner, skolor, konstnärer och framtida forskning inom humaniora. 

Personer bakom Art/Sensation är Susanne Fessé, grundare och verksamhetsledare, Elin Mejergren, kreativt ansvarig webb/tryck samt Advisory board; Susan Best, forskare, Lundahl & Seitl, konstnärer och Ashik Zaman, curator.

Kuben – Art / Sensation utvärdera en modell för ett virtuellt utställningsrum.

Kuben är en virtuell extra utställningsyta för museer och institutioner som nås via webb eller mobil. Den är lätt att fylla med digitala verk, 2D och 3D bilder av verk, text, ljud, arkivmaterial och effekter. Kuben är kopplad till museets sociala medier och erbjuder möjlighet till direktkontakt med besökare.

Art/Sensation deltar i Kulturarvsinkubatorn (KAI) för att utveckla Kuben. En prototyp beräknas vara klar för visning under första kvartalet av 2021.

www.artsensation.org

Laterna Futura

Tomas Lindström och Mimmi Gibson har tillsammans företaget Steinbodi AB. Det är ett privat kulturarvsbolag som arrenderar och driver museet Petesgården i Hablingbo. Med bakgrund som skådespelare/regissör respektive kommunikatör är de förvisso nya i museibranchen. När de förra sommaren började ha guidade visningar i Petesgården upptäckte de snart att här fanns både behov och stor utvecklingspotential i dessa 1800-talsmiljöer.

Storyspot – digital plattform för muntligt berättande om platser

Storyspot är grundat av Lisa Evertsson Norrevik som har en bakgrund som journalist och kommunikatör, med över 15 års erfarenhet från kultur- och mediabranschen. Idag arbetar Lisa som VD och i teamet finns marknadsförare, programmerare, IT- strateg och ljudproducenter samt ett nätverk av innehållsskapare. Med Storyspot vill de bevara och sprida det immateriellt kulturarv som annars skulle riskera att försvinna, och knyta samma människor genom berättelser.

Trackuback AB

Trackuback är ett nystartat företag grundat av tre ivriga släktforskare och lokalhistoriker, med hög kompetens inom digitala medier. Initativet utgick från grundarnas åsikt att dagens verktyg både är tråkiga och missar de historiska sammanhangen. Som gamla gamers, uppfattade de dessutom att visualisering och narrativ kunde göras så mycket bättre på en ny plattform.

Samla historien med History GO

Susanna Schumacher är en samhällsentreprenör och designer med ett stort intresse för att klura på samhällsnyttiga innovationer av olika slag. – Jag vill utveckla ett appspel som utgår från att samla på personer eller händelser ur kulturen och historia, berättar Susanna.

Transkribering av domböcker

Anne-Marie Nilsson är frilansjournalist och skriver artiklar för en rad olika tidningar, men har nyligen kommit på en ny affärsidé. Den bygger på hennes bakgrund som historiker, museitjänsteman och släktforskare.

Hansa event – Escape Room Visby

Hansa Event AB grundades 2014 och arbetar primärt med grupp- och konferensarrangemang på Gotland. Dels har de egenproducerade aktiviteter med allt från äventyr i Visby till utflykter på den gotländska landsbygden. De ordnar också helhetsarrangemang där hela upplägget med resa, boende, middagar ingår.

Tillbaka till Kulturarvinkubatorns Program