Ansökan

Ansök till Kulturarvsinkubatorns program 2020

Vårt nationella Inkubatorprogram startar hösten 2020 och kommer hållas digitalt. Antagning sker löpande, så länge ansökningslänken är öppen finns det möjlighet att söka.

Antalet platser i inkubatorn är begränsat, så vi kan tyvärr inte lämna någon platsgaranti.

Vilka är dina tänkta målgrupper, hur tänker du ta betalt för din produkt, hur ser konkurrensen på marknaden ut?
Inom vilken tidshorisont hoppas du att din produkt/idé kan vara klar för lansering?