Ansökan

Gör en ansökan till Kulturarvsinkubatorns program

Programmet startar hösten 2019 och pågår fram till våren 2020. Antagning sker löpande med start juni 2019. Vi behandlar ansökningar löpande, så länge ansökningslänken är öppen finns det möjlighet att söka.

Antalet platser i inkubatorn är begränsat, så vi kan tyvärr inte lämna någon platsgaranti.

Vilka är dina tänkta målgrupper, hur tänker du ta betalt för din produkt, hur ser konkurrensen på marknaden ut?
Inom vilken tidshorisont hoppas du att din produkt/idé kan vara klar för lansering?