Innovation CampsHack 4 Heritage 2018. Foto: Maria Svensk CCBY

Kulturarvsinkubatorn arbetar med återkommande regionala och nationella Innovation Camps.

Exempel på innovation camps är Hack for Heritage 2018 och 2019, eller Innovation Camp i Norrköping den 5 november 2018. Där har entreprenörer, forskare, studenter och museer med flera en gemensam plattform för idégenerering och samverkan.

Det skapar förutsättningar för nya lösningar och gemensam kunskapsuppbyggnad mellan privat- och offentlig sektor samt akademin. Idéerna ska vara kopplade till kulturarvsområdet och mer specifikt inom den digitala sfären. För att så många som möjligt ska kunna delta, oavsett geografisk hemvist, äger Innovation Camps rum både på Gotland och på fastlandet. Innovation Camps arrangeras också online.

Innovation Camps riktar sig främst till befintliga kulturarvsaktörer, forskare och studenter inom exempelvis IT-utveckling, digital kommunikation och digitalisering, speldesign samt andra personer som har stort intresse av att gemensamt finna lösningar på olika behov.

Syftet är att finna både idéer och entreprenörer som kan, behöver och vill delta i inkubatorns program för företag. Förankring, nätverkande och kunskapsutbyte över olika ämnes- och sektorsgränser är också positiva effekter som kan uppstå i dessa möten.

Tidigare Innovation Camps

Se tidigare Innovation Camps