Innovation Camps

Kulturarvsinkubatorn arbetar med återkommande regionala och nationella Innovation Camps. Till exempel Hack for Heritage 2018 och 2019, eller Innovation Camp i Norrköping den 5 november förra året.  Där har entreprenörer, forskare, studenter och museer med flera en gemensam plattform för idégenerering och samverkan. Det skapar förutsättningar för nya lösningar och gemensam kunskapsuppbyggnad mellan privat- och offentlig sektor samt akademin. Idéerna ska vara kopplade till kulturarvsområdet och mer specifikt inom den digitala sfären. För att så många som möjligt ska kunna delta, oavsett geografisk hemvist, äger hälften av Innovationsverkstäderna rum på Gotland och andra hälften i övriga landet.

Innovationsverkstäderna riktar sig främst till befintliga kulturarvsaktörer, forskare och studenter inom exempelvis IT-utveckling, digital kommunikation och digitalisering, speldesign samt andra personer som har stort intresse av att gemensamt finna lösningar på olika behov.

Syftet är att finna både idéer och entreprenörer som kan, behöver och vill delta i inkubatorns stödprogram. Förankring, nätverkande och kunskapsutbyte över olika ämnes- och sektorsgränser är också positiva effekter som kan uppstå i dessa möten.