I Riksantikvarieämbetets utställningsverkstad kan du både bygga prototyper, testa dina idéer och få råd och tips.
I Riksantikvarieämbetets utställningsverkstad kan du både bygga prototyper, testa dina idéer och få råd och tips.

Kulturarvsinkubatorns innovationsverkstäder

Kulturarvsinkubatorn arbetar med återkommande regionala och nationella Innovationsverkstäder. Till exempel Hack for Heritage 2018 och Innovation Camp i Norrköping den 5 november.  Där har entreprenörer, forskare, studenter och museer med flera en gemensam plattform för idégenerering och samverkan. Det skapar förutsättningar för nya lösningar och gemensam kunskapsuppbyggnad mellan privat- och offentlig sektor samt akademin. Idéerna ska vara kopplade till kulturarvsområdet och mer specifikt inom den digitala sfären. För att så många som möjligt ska kunna delta, oavsett geografisk hemvist, äger hälften av Innovationsverkstäderna rum på Gotland och andra hälften i övriga landet.

Om innovationsverkstäderna

Riksantikvarieämbetets utställarverkstad

Innovationsverkstäderna riktar sig främst till befintliga kulturarvsaktörer, forskare och studenter inom exempelvis IT-utveckling, digital kommunikation och digitalisering, speldesign samt andra personer som har stort intresse av att gemensamt finna lösningar på olika behov.

Syftet är att finna både idéer och entreprenörer som kan, behöver och vill delta i inkubatorns stödprogram. Förankring, nätverkande och kunskapsutbyte över olika ämnes- och sektorsgränser är också positiva effekter som kan uppstå i dessa möten.

För de företag eller entreprenörer som deltar i Kulturarvsinkubatorns stödprogram finns, förutom rådgivning och stöd från interna och externa resurser, också möjlighet att testa idéer och lösningar och ta fram prototyper med hjälp av resurserna i Riksantikvarieämbetets utställningsverkstad. 

I verkstaden är man van vid att bygga utställningsprototyper, ta fram specialprodukter. Här finns experter på ljus, ljud, 3D-printning och mycket mer. Passa på att ta del av verkstadens erfarenheter under en av Kulturarvsinkubatorns innovationsverkstäder.