christian-fregnan-767684-unsplash

Kulturarvsinkubatorns erbjudande

Kulturarvsinkubatorn är en möjlighet för dig/ditt företag att utforska nya användningar för det digitala kulturarvet. Här kan berättelser och spår från vår gemensamma historia omformas till något nytt, spännande, smart och viktigt. Kulturarvsinkubatorn riktar sig till både entreprenörer/företag och till kulturarvssektorn. I det mötet kan nya och spännande idéer komma fram. 

Är du intresserad? Kontakta någon av oss i projektet. Vill du eller ditt företag vara med Kulturarvsinkubatorns program till företag och entreprenörer? Skicka in en ansökan.

rawpixel-600782-unsplash (1)

Stödprogram till företag

Vilket stöd behöver du för att utveckla ditt företag eller din idé vidare? Kulturarvsinkubatorns verksamhet innefattar ett stödprogram till entreprenörer eller företag. Det riktar sig till dig som har ett företag vars tekniska/digitala idéer och koncept, varor eller tjänster, innebär en lösning på kända problem, eller en ökad användning, spridning och tillgängliggörande av kulturarv.

I Riksantikvarieämbetets utställningsverkstad kan du både bygga prototyper, testa dina idéer och få råd och tips.

Innovationsverkstäder

Kulturarvsinkubatorn arbetar med återkommande regionala och nationella Innovationsverkstäder. Till exempel Hack for Heritage 2018 och Innovation Camp i Norrköping den 5 november. Där har entreprenörer, forskare, studenter och museer med flera en gemensam plattform för idégenerering och samverkan.