Välkommen till Kulturarvsinkubatorn

Riksantikvarieämbetet driver projekt Kulturarvsinkubator med medel från Tillväxtverket med stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Inkubatorn har till uppgift att erbjuda stöd, affärsrådgivning och nätverk för att underlätta kontakterna med företaget/entreprenören och, i det här fallet, kulturarvsområdet.  Företagsinkubatorn

Har du en idé eller innovation som gör att kulturarvet används, sprids och utvecklas och vill ha hjälp på vägen? I så fall har du kommit helt rätt!

Innovation Camps

Vill du vara med och skapa, omforma och utveckla nya lösningar för att sprida och använda kulturarvet? Vi håller Innovation Camps flera gånger om året, läs mer här.